Prakash saput viral shayari (दिनमा हराउछाैँ रातमा हुन्छ र मायाँ,थर साेध्छाैजातमा हुन्छ र माया watch)Prakash saput viral shayari दिनमा हराउछाैँ रातमा हुन्छ र मायाँ,थर साेध्छाै जातमा हुन्छ र मायाँ.. Prakash saput viral shayari दिनमा …
#Prakash #saput #viral #shayari #दनम #हरउछ #रतम #हनछ #र #मयथर #सधछजतम #हनछ #र #मय #watch
Prakash saput viral shayari (दिनमा हराउछाैँ रातमा हुन्छ र मायाँ,थर साेध्छाैजातमा हुन्छ र माया watch)
#Prakash #saput #viral #shayari #दनम #हरउछ #रतम #हनछ #र #मयथर #सधछजतम #हनछ #र #मय #watch
Ramesh raj Bhandari Official

Youtube