🎅💓छोटी सी Life है, 
                     😊हँस के जियो। 
😌भुला के गम सारे, 
                    💗 दिल से  जियो। 
💕अपने लिए न सही,
                     💞 अपनों के लिए जियो। 
😊💝🙏💝😊
कोनसा जियो का बिल भरना है   दिल लगा के जियो 👍🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *