Tu shayar hai main teri shayari ( Janam Jumbade)(2)Tu shayar hai main teri shayari ( Janam Jumbade)(2)
#shayar #hai #main #teri #shayari #Janam #Jumbade2

Youtube shayari