Mutthi bhar ret, Prem shayari

mutthi bhar ret, jara tum bhi tham lo
pata to chale ki ye pal kaise nikalta hai..