Nidhi Narwal| Ishq se milkr dekha tha jina muhal kr Gya| Sad shayri statues| WhatsApp shayri statuesNidhi Narwal| Ishq se milkr dekha tha jina muhal kr Gya| Sad shayri statues| WhatsApp shayri statues.
Nidhi Narwal| Ishq se milkr dekha tha jina muhal kr Gya| Sad shayri statues| WhatsApp shayri statues
#Nidhi #Narwal #Ishq #milkr #dekha #tha #jina #muhal #Gya #Sad #shayri #statues #WhatsApp #shayri #statues
Nidhi Narwal| Ishq se milkr dekha tha jina muhal kr Gya| Sad shayri statues| WhatsApp shayri statues