Nidhi Narwal| Pahle to sirf dil dhadkata tha lekin ab to es tute hue dil ka ek ek tukda dhakta hai#Nidhi #Narwal #Pahle #sirf #dil #dhadkata #tha #lekin #tute #hue #dil #tukda #dhakta #hai
Nidhi Narwal| Pahle to sirf dil dhadkata tha lekin ab to es tute hue dil ka ek ek tukda dhakta hai
#Nidhi #Narwal #Pahle #sirf #dil #dhadkata #tha #lekin #tute #hue #dil #tukda #dhakta #hai
Nidhi Narwal| Pahle to sirf dil dhadkata tha lekin ab to es tute hue dil ka ek ek tukda dhakta hai
shiwa

Youtube