💔ham_bure_nahi_the_lekin_tuamne_bura_keh_diya shayari stauas|attitude shayari stauas|Ek Shayar#good_night_whatsapp_status #good_morning whatsapp staus #shorts #youtube_shorts #instagram_reels_status #Sad_Whatsapp_Status # Attitude Status …
#hamburenahithelekintuamneburakehdiya #shayari #stauasattitude #shayari #stauasEk #Shayar
💔ham_bure_nahi_the_lekin_tuamne_bura_keh_diya shayari stauas|attitude shayari stauas|Ek Shayar
#hamburenahithelekintuamneburakehdiya #shayari #stauasattitude #shayari #stauasEk #Shayar
💔ham_bure_nahi_the_lekin_tuamne_bura_keh_diya shayari stauas|attitude shayari stauas|Ek Shayar
Ek Shayar

Youtube