Nepali Love Shayari || सम्झि रूनेछौ | नेपाली सायरि | Sad Shayari | Hindi Shayari | Mansun NepalNepali #Love_Shayari || सम्झि रूनेछौ | नेपाली सायरि | #Sad_Shayari | Hindi Shayari | #Mansun_Nepal line haru नेपाली मन छुने लाइनहरू …
Nepali Love Shayari || सम्झि रूनेछौ | नेपाली सायरि | Sad Shayari | Hindi Shayari | Mansun Nepal
#Nepali #Love #Shayari #समझ #रनछ #नपल #सयर #Sad #Shayari #Hindi #Shayari #Mansun #Nepal
Nepali #Love_Shayari || सम्झि रूनेछौ | नेपाली सायरि | #Sad_Shayari | Hindi Shayari | #Mansun_Nepal line haru नेपाली मन छुने लाइनहरू …

Youtube