Buddha Purnima Jayanti Shayari Quotes Message SMS

Buddha Purnima Jayanti Shayari Quotes Message SMS-wishes

Buddha Purnima Jayanti Shayari Quotes Message SMS

सच का साथ देते रहो
अच्छा सोचो अच्छा कहो
प्रेम धारा बनके बहो
आपके लिए बुद्ध पूर्णिमा शुभ हो
हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा

Latest Quotes and Shayari on this page –