Girna, sambhalna, utna

Girna, sambhalna, utna
Yeh zindagi mei husul hai.

Tutna, bikarna, simatna
Yeh zindagi ka husul hai.

Tu har gaya, toh kya
Koi aur gir kar, sambhal gaya

Tu toh bas, abhi gira hai
Tujhe ab utth, kar sambhal na hai.

Jab tu jeete, ga toh koi aur
Sambhal ne mei, laga hoga.

Girna, sambhalna, utna

Yeh zindagi mei, husul hai
Tutna, bikarna, simatna
Yeh zindagi ka husul hai