Chilling Sunday – Status [Official Music Video]

"Status"......ความไม่ชัดเจนของสถานะที่คบกันอยู่" เพลงนี้โดดเด่นขึ้นมาด้วยเสียงกีตาร์อะคูสติกอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบ Chilling Sunday กับเนื้อหาที่พูดถึงความอึดอัดใจของคนสองคน ที่ไม่ชัดเจนว่าสถานะที่คบกันอยู่นั้นคืออะไร เพลงนี้ได้ ว่านไฉ (AF5) เขียนเนื้อร้อง…

Continue Reading Chilling Sunday – Status [Official Music Video]