ఒక్క సారైనా నన్ను ప్రేమించాలనిపించలేదా…💞Telugu love quotes💞 Painful love💞AlluArjunఒక్క సారైనా నన్ను ప్రేమించాలనిపించలేదా… Telugu love quotes Painful love AlluArjun.