… bhai bhai vlog daily vlog weekly vlog shayari urdu shayari hindi shayari indian shayari love shayari sad shayari life shayari motivational stories reality haryana …