💔nahi_rahi_muzhe_shikayat_teri_narajagi_se_shayri stutas|attitude shayari stauas Ek Shayarnahi_rahi_muzhe_shikayat_teri_narajagi_se_shayri stutas|attitude shayari stauas Ek Shayar #good_night_whatsapp_status #good_morning whatsapp staus …
#nahirahimuzheshikayatterinarajagiseshayri #stutasattitude #shayari #stauas #Shayar
💔nahi_rahi_muzhe_shikayat_teri_narajagi_se_shayri stutas|attitude shayari stauas Ek Shayar
#nahirahimuzheshikayatterinarajagiseshayri #stutasattitude #shayari #stauas #Shayar
Ek Shayar