Am mam bodolenam Santhali emotional shayari //santhali Bewafa shayari //sayatai 2021Am mam bodolena Santhali emotional shayari //santhali Bewafa shayari //sayatai 2021 new santhali shayari sendara teman nam len giya am jahatinak bhid rem …