Bhalo Paiba Mo Micha Na Thila |Breakup 💔|Odia shayari|Pagal SantanuBhalo Paiba Mo Micha Na Thila |Breakup |Odia shayari|Pagal Santanu ⏺️ABOUT : “ମୋ ଭଲପାଇବା ର ଗଭୀରତା ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଝିବ ଏତିକି ଆସା ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ ଟେ ସାଜିଛି.
#Bhalo #Paiba #Micha #Thila #Breakup #Odia #shayariPagal #Santanu
Bhalo Paiba Mo Micha Na Thila |Breakup 💔|Odia shayari|Pagal Santanu
#Bhalo #Paiba #Micha #Thila #Breakup #Odia #shayariPagal #Santanu
Pagal Santanu