Kahani Karn Ki | Stand Up Shayari | Abhi Munde(PYSCHO SHAYAR)| Ajab Bakbak Community #StandUpPoetryStand Up Shayari | Stand Up Poetry | महाभारतात दानशूर असण्याचं प्रमाण म्हणजे दानवीर कर्ण…प्रशासनाचे प्रमाण म्हणजे अंगराज …