Kitni Hairat Ki Baat Hai Murshad | Sad Shayari Status | Instagram Reels Status #shortsKitni Hairat Ki Baat Hai Murshad | Sad Shayari Status | Instagram Reels Status #shorts #kitnihairatkibaathaimurshad #sadshayaristatus #instagramreelsstatus …