Delhi Lahooluhan Kyu Hai | Raj Shahpuri | Best Shayari In Hindi | DeeshuummDawaFaroso Ke Nushkho Ne Kehar Barpa Hai, DawaSaaz Jaldi Kar Delhi Lahppluhan Ho Gayi… Delhi Lahooluhan Kyu Hai | Raj Shahpuri | POETIC …

Youtube Channel