Javed Akhtar on Urdu Shayari aur Zindagi I Kausar Munir I Jashn-e-Rekhta 2016Zindagi Aashiqui Shayari Javed Akhtar in conversation wtih Kausar Munir Jashn-e-Rekhta 2016 Website: https://rekhta.org, http://www.jashnerekhta.org …
#Javed #Akhtar #Urdu #Shayari #aur #Zindagi #Kausar #Munir #JashneRekhta
Javed Akhtar on Urdu Shayari aur Zindagi I Kausar Munir I Jashn-e-Rekhta 2016
#Javed #Akhtar #Urdu #Shayari #aur #Zindagi #Kausar #Munir #JashneRekhta
Jashn-e-Rekhta

Youtube